Business PLAY dla uczelni wyższych

Wprowadzenie do programu studiów przedmiotu Biznesowa Gra Symulacyjna, to doskonały pomysł aby zapoznać studentów z mechanizmami działania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji biznesowych.

Grę symulacyjną przekształciliśmy w narzędzie nauczania zdalnego, które można wykorzystywać podczas zajęć ze studentami.

Podczas rozgrywki wykorzystywany jest komunikator do telekonferencji, uczestnicy widzą się i słyszą w czasie rzeczywistym, mają możliwość wchodzenia w interakcje, konkurują ze sobą prowadząc własne przedsiębiorstwa.
Zainspiruj się nowym, innowacyjnym narzędziem, wykorzystaj grę Business PLAY online, która sprawia, że zajęcia ze studentami są jeszcze bardziej inspirujące i angażujące!

Pakiet korzyści:

Dla uczelni:
• Innowacyjne i merytoryczne zajęcia, które uczą strategicznego i przedsiębiorczego myślenia;
• Rozwijanie praktycznych umiejętności biznesowych wśród studentów;
• Edukowanie studentów w kilku dziedzinach jednocześnie: przedsiębiorczość, ekonomia, prawo pracy, zarządzanie, rekrutowanie personelu, komunikacja, negocjacje itp.;
• Opinia innowacyjnej i rozwojowej placówki edukacyjnej, nastawionej na nowoczesne metody nauczania.

Dla wykładowcy:
• Zajęcia prowadzone w przyjemnej i dostępnej formie edukacyjnej;
• Wykładowca może dowolnie „dobierać” przerabiane treści merytoryczne, które chce realizować ze studentami;
• Prowadzenie ciekawych zajęć przy bardzo wysokim poziomie zaangażowania studentów;
• Możliwość rozwoju wielu kompetencji w tym samym czasie.

Dla studenta:
• Praktyczna nauka przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii, prawa pracy itp.;
• Możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń o biznesie z realnymi sytuacjami, przed którymi każdego dnia stają przedsiębiorcy;
• Szansa na rozwój wielu umiejętności w tym samym czasie: strategiczne myślenie, praca
w grupie, podejmowanie decyzji pod presją czasu, komunikacja, negocjacje itp.;
• Udział w innowacyjnych i atrakcyjnych zajęciach, które pozwalają na zdobycie wiedzy praktycznej, nie tylko teoretycznej.

Możliwe formy współpracy:

  1. Przedmiot „Biznesowa Gra Symulacyjna”
    Podobnie jak jeden z naszych parterów – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, możecie wdrożyć przedmiot „Biznesowa Gra Symulacyjna”. SGH właśnie tak zrobiło i włączyło do swojej oferty edukacyjnej nowy przedmiot studiów 1-go stopnia.
  2. Dr hab. Rafał Kasprzak, Prof. SGH: „Celem tych zajęć jest jeszcze lepsze zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania organizacji w warunkach symulacji, stworzenie sytuacji problemowych i warunków do aktywnego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji”.
  3. Dodatek do zajęć
    Proponujemy wykorzystać Business PLAY online również jako dodatek podczas prowadzenia zajęć
    ze studentami. Narzędzie może być wykorzystywane w ograniczonej wersji i poruszać konkretne zagadnienia, wybrane przez prowadzącego. Jest to możliwe, ponieważ narzędzie sprawnie i szybko można dostosowywać do potrzeb swoich i studentów.