Zarządzanie warsztatem trenera – praca z kamerą i mikrofonem

Twoja dotychczasowa praca trenerska odbywała się jedynie w salach szkoleniowych? Czujesz potrzebę dostosowania się do wymogów pracy online? Na tym szkoleniu wzbogacisz swój warsztat o nowe kompetencje, dzięki którym kamera i mikrofon przestaną budzić w Tobie tremę.

Szkolenie skierowane do osób, które:
• Występują publicznie i chcą w świadomy sposób komunikować się z odbiorcami korzystając
z nowej formy – szkoleń online;
• Chcą zdobyć praktyczną wiedzę prezentacyjną;
• Zależy im, aby wzbogacić warsztat trenera;
• Pragną wzmocnić swoje mocne strony, a słabe zmienić w atut;
• Mają wrażenie, że umiejętności zebrane w sali szkoleniowej mogą wykorzystać w szkoleniach prowadzonych online.

Pakiet korzyści:
• Cenna wiedza z zakresu prowadzenia szkoleń online;
• Wysoka skuteczność przekazu;
• Triki i ciekawostki budowania przekazu online;
• Skuteczne budowanie relacji z uczestnikami i umiejętne tworzenie procesu grupowego
w zupełnie innych realiach niż te, które są w sali szkoleniowej;
• Brak oporu przed pracą z kamerą i mikrofonem – umiejętne wykorzystanie tych narzędzi
w pracy trenerskiej;
• Wzbogacenie portfolio trenerskiego;
• Pozbycie się złych przyzwyczajeń i nawyków, które mogą rozpraszać uczestników szkoleń;
• Pewność siebie w prowadzeniu szkoleń online.

Jak wygląda szkolenie?

Odbiorcami szkolenia są osoby, które zajmują się szeroko pojętą edukacją, prowadzą doradztwa, warsztaty lub lekcje. Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 10-osobowych.

Rekomendowany czas trwania zajęć (umożliwiający ukończenie pełnego cyklu edukacyjnego) to 12 h dydaktycznych.