Kadry i płace

Weź udział w szkoleniu specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów PŁATNIK I GRATYFIKANT, jeśli:

 • chcesz odnaleźć pracę marzeń, z możliwością rozwoju,
 • nauczyć się obsługi najczęściej wykorzystywanych programów kadrowo-płacowych,
 • zdobyć kompetencje, które pozwolą zwiększyć zarobki,
 • unormować już posiadaną wiedzę.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Dzięki udziałowi w szkoleniu otrzymasz solidną dawkę teorii popartą praktycznymi zadaniami rozwiązywanymi w trakcie zajęć. Omówione zostaną aktualne przepisy prawa pracy, umowy cywilno-prawne, ustalanie wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych, sposób prowadzenia dokumentacji kadrowej, zasady ustalania wynagrodzeń.

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia
 • Źródła prawa pracy;
 • Nawiązanie stosunku pracy (obowiązki pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, limit umów na czas określony);
 • Świadczenie pracy w ramach umów cywilno – prawnych (rodzaje umów, zasady zawierania, ewidencjonowanie czasu pracy w ramach umów cywilno- prawnych);
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczki kadrowe, czas pracy);
 • Czas pracy (rodzaje absencji, systemy czasu pracy, nadgodziny, praca w porze nocnej);
 • Urlopy pracownicze (rodzaje urlopów, odwołanie z urlopu, ekwiwalent za urlop);
 • Zmiana warunków pracy i płacy w trakcie zatrudnienia (porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy);
 • Ustanie stosunku pracy (zasady rozwiązywania umów o pracę, świadectwo pracy);
 • Zasady podlegania do ubezpieczeń społecznych;
 • Zasady podlegania i opodatkowania umów cywilnoprawnych od 01/01/2016, obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców;
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • Zasady wyliczania wynagrodzeń w różnych systemach wynagrodzeń;
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków;
 • Zasady ustalania wynagrodzeń za czas urlopu;
 • Inne rodzaje świadczeń (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pracownicze);
 • Zasady pracy w programie kadrowo – płacowym Gratyfikant;
 • Obsługa programu Płatnik.

Do kogo skierowane jest szkolnie?

Odbiorcami szkolenia są osoby zainteresowane tematyką kadr i wynagrodzeń, początkujący pracownicy, lub takie, które planują podjąć zatrudnienie w księgowości. Zajęcia prowadzone są w grupach od 5 do 15 osób.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 80 godzin dydaktycznych i jest realizowane przez 1 trenera. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 16:00 – 20:00, lub w trybie weekendowym. Treści teoretyczne są poparte ćwiczeniami praktycznymi na każdym etapie szkolenia. Praca z komputerem pozwala obyć się z programami PŁATNIK oraz GRATYFIKANT.

Szkolenie realizowane będzie w terminie 29.09.2020 – 19.11.2020 w Olsztynie.

Terminarz zajęć
Wrzesień: 29.
Październik: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29.
Listopad: 3, 5, 10, 12, 17, 19.
Terminarz zajęć weekendowych
Październik: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25.

Ile to kosztuje?

Koszt całego szkolenia to 1600,00 zł/os.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy pobrać, wypełnić i odesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres mailowy: anna.tomczyk@smartszkolenia.pl.

Zapisy na szkolenie trwają do 24 września 2020.

Osoba kontaktowa

Anna Tomczyk

Dokumenty do pobrania

Dokumenty zgłoszeniowe
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o obowiązku zapłaty
Oświadczenie o terminie realizacji usługi

Pozostałe załączniki
Harmonogram szkolenia
Regulamin szkoleń stacjonarnych
Informacja o prawach konsumenta
Obowiązek informacyjny