Efektywne zarządzanie i skuteczność menadżerska

Szkolenie: Efektywne zarządzanie i skuteczność menadżerska z wykorzystaniem symulacji business play i technologii wirtualnej rzeczywistości

Nie wiesz jak być skutecznym menadżerem? Jesteś menadżerem i dążysz do perfekcji? Starasz się o awans zawodowy? Chcesz mieć dobre relacje z zespołem i równocześnie osiągać najlepsze efekty dla firmy? To szkolenie pozwala uporządkować system pracy menadżera w oparciu o dążenie do efektywnego zarządzania i skuteczności menadżerskiej. Jego ukończenie umożliwia osiąganie jeszcze lepszych efektów pracy, przy równoczesnym rozwoju osobistym zespoły i menadżera.

Adresaci szkolenia

• Kierownicy, menadżerowie, dyrektorzy, kadra zarządzająca;
• Pracownicy przygotowujący się do pełnienia roli kierowniczej.

Pakiet korzyści

• Skuteczne komunikowanie się z zespołem;
• Wzrost umiejętności negocjacyjnych;
• Przygotowanie do wystąpień publicznych, prowadzenia spotkań z zespołem, w tym również z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
• Radzenie sobie ze stresem w oparciu o wybrane taktyki i metody relaksacyjne;
• Dobre relacje z pracownikami i zespołem;
• Reagowanie na zachodzące procesy i zmiany w przedsiębiorstwie i zespole – zarządzanie zmianą;
• Znajomość technik wywierania wpływu i zastosowanie ich we własnym przywództwie;
• Określanie celów i priorytetów własnych i zespołu;
• Skuteczność menadżerska.
• Pewność siebie w procesie zarządzania.

Jak wygląda szkolenie

Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, gier szkoleniowych, pracy indywidualnej i w zespole. Prowadzone z wykorzystaniem symulacji prowadzenia przedsiębiorstwa Business Play oraz wirtualnej rzeczywistości (VR), które pozwalają na przećwiczenie w praktyce treści merytorycznych poruszanych podczas szkolenia.

W ciągu 5 dni Uczestnicy biorą udział w grywalizacji oraz korzystają z technologii VR.

UWAGA! Szkolenie może być prowadzone również w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.

Kontakt