Angażujące formy szkolenia online

Szkolenia w formie online dają trenerowi zupełnie nowe możliwości, jednocześnie stawiają nowe wyzwania. Jak utrzymać uwagę uczestników, jak skutecznie ich angażować, i jak uzyskać od nich wartościową informację zwrotną? Skorzystaj z tego szkolenia, aby jak najefektywniej szkolić online.

Szkolenie skierowane do osób, które:
• Pracują jako trenerzy, coachowie, doradcy, mentorzy i rozpoczynają swoją przygodę
z prowadzeniem szkoleń online;
• Pragną zdobyć praktyczną wiedzę;
• Chcą wzbogacić swój warsztat i zwiększyć trenerski „dorobek”;
• Są otwarte na nowe rozwiązania, które mogą usprawnić pracę.

Podczas szkolenia uczestnicy:
• Dowiedzą się, jakie są różnice pomiędzy szkoleniem stacjonarnym a internetowym;
• Omówią moduł pt. „Między zagubieniem a znudzeniem uczestników”;
• Poznają podstawowe narzędzia trenera w przekazie merytorycznym;
• W praktyce zastosują angażujące formy szkoleniowe;
• Dowiedzą się wszystkiego o informacji zwrotnej.

Jak wygląda szkolenie?
Odbiorcami szkolenia są osoby, które zajmują się szeroko pojętą edukacją, prowadzą doradztwa, warsztaty lub lekcje. Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 10-osobowych.

Rekomendowany czas trwania zajęć (umożliwiający wykonanie całego pakietu ćwiczeń praktycznych oraz omówienie zagadnień teoretycznych) to 5 h dydaktycznych. Realizacja szkolenia „Angażujące formy szkolenia online” wymaga jednoczesnego udziału trenera i uczestników oraz wykorzystania niezbędnych zasobów w postaci komputera i sprawnego łącza internetowego.