Akademia Trenerów

Weź udział w szkoleniu Train the trainer aby zostać certyfikowanym trenerem Business PLAY, i włączyć symulację do swojej oferty szkoleniowej.

Szkolenie Train the trainer online zostało stworzone z myślą o:
• Trenerach, coachach, doradcach, moderatorach, animatorach;
• Prawnikach;
• Ekonomistach;
• Przedsiębiorcach, prowadzących własne biznesy;
• Przedstawicielach firm szkoleniowych;
• Przedstawicielach organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej;
• Pracownikach szkół i uczelni wyższych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu trenerzy:
• Poznają narzędzie Business PLAY w wersji online;
• Zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia procesu edukacyjnego;
• Dowiedzą się, jak dowolnie łączyć moduły tematyczne w realizowanych działaniach
w zależności od stawianych celów oraz potrzeb i możliwości grupy.

Odbiorcami szkolenia są osoby, które zajmują się szeroko pojętą edukacją, prowadzą doradztwa, warsztaty lub lekcje m.in. z zakresu przedsiębiorczości, biznesu. Zajęcia prowadzone są w grupach od 5 do 10 osób.

Rekomendowany czas trwania zajęć (umożliwiający ukończenie pełnego cyklu rozgrywki) to 24 h dydaktyczne. Realizacja szkolenia Train the trainer online wymaga jednoczesnego udziału dwóch certyfikowanych trenerów Business PLAY oraz pracownika technicznego.

Podczas szkolenia uczestnicy:
• Poznają elementy narzędzia i wprowadzenie do zasad symulacji „Business PLAY – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej” w wersji online;
• Wejdą w rolę trenera;
• Nauczą się reagować na sytuacje „trudne” w prowadzeniu symulacji;
• Zdobędą umiejętności prowadzenia „rundy zero”;
• Dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystać metody telekonferencji.

Obszary tematyczne realizowane z zastosowaniem Business PLAY online:
• Zakładanie działalności gospodarczej w dowolnej formie organizacyjno-prawnej;
• Prawo pracy;
• Aktywna sprzedaż;
• Komunikacja;
• Negocjacje;
• Obsługa klienta;
• Rekrutacja i zarządzanie personelem;
• Działania marketingowe;
• Zmiana świadomości pracownika poprzez wcielenie się w rolę pracodawcy;
• Realizacja lekcji przedsiębiorczości zgodnie z podstawą programową.

Certyfikacja trenerów
Po zakończonym 3-dniowym szkoleniu uczestnik otrzymuje Certyfikat Trenera Business PLAY online. Dzięki temu będzie mógł korzystać z narzędzia w wersji online, samodzielnie prowadzić szkolenia i pozyskiwać nowych klientów. Bardzo dużym udogodnieniem jest to, że w pierwszym okresie dostęp do narzędzia jest bezpłatny.